Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বিধবা ভাতা

 

উপজেলা-রাজাপুর,                                                                                              জেলা-ঝালকাঠী।

ওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত প্রাপ্ত বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের উপজেলা কমিটি কর্তৃক চুড়ান্ত নামের তালিকাঃ

ইউনিয়নের নামঃ মঠবাড়ী

 

ক্রমিক নং

ওয়ার্ড নং

বিধবা/স্বামী পরিত্যাক্তার নাম

পিতা/স্বামীর নাম

বয়স

ঠিকানা

মন্তব্য

৩১৬

০১ নং

মোসাঃ লাভলী বেগম

মৃতঃ শাহজাহান সিকদার

৩৭

বাঘরী

 

৩১৭

০১ নং

রহিমা বেগম

আঃ খালেক

২৬/০৮/৬৭

বাঘরী

 

৩১৮

০১ নং

মোসাঃ রেনু বেগম

আমান উল্লা

৩৬

বাঘরী

 

৩১৯

০১ নং

মোসাঃ নাছিমা বেগম

স্বামীঃ মৃতঃ মোশারেফ হাং

৩২

বাঘরী

 

৩২০

০১ নং

মোসাঃ সাহিদা বেগম

স্বামীঃ মৃতঃ শহিদ মোল্লা

৩১

বাঘরী

 

৩২১

০১ নং

মোসাঃ ফাতেমা বেগম

পিং মৃতঃ রাশেদ খান

 

বাঘরী

 

৩২২

০১ নং

মোসাঃ মিলি বেগম

আব্দুর রাজ্জাক

১৭/০২/৫৮

বাঘরী

 

৩২৩

০২ নং

মোসাঃ হেনারা বেগম

স্বামীঃ মৃতঃআঃবারেক

৩০

হাইলাকাঠী

 

৩২৪

০২ নং

মোসাঃহোসনেয়ারা বেগম

স্বামীঃ মৃতঃদেলোয়র খান

৪৫

পূর্ব ইন্দ্রপাশা

 

৩২৫

০২ নং

মোসাঃময়রোন বিবি

স্বামীঃ মৃতঃ মোতালেব হাং

৪০

পূর্ব ইন্দ্রপাশা

 

৩২৬

০২ নং

মোসাঃসেলিনা বেগম

স্বামীঃ মৃতঃ হারুন হাং

৩৮

হাইলাকাঠী

 

৩২৭

০২ নং

মোসাঃ সূর্যবানু বেগম

স্বামীঃ মৃতঃ আসমত আলী

৪৬

চর হাইলাকাঠী

 

৩২৮

০২ নং

নুরবানু বেগম

স্বামীঃ মৃতঃ আজাহার হাং

২৮

চর হাইলাকাঠী

 

৩২৯

০২ নং

মোসাঃ আম্বিয়া বেগম

স্বামীঃ মৃতঃ সোবাহান খান

৩৫

হাইলাকাঠী

 

৩৩০

০৩ নং

মঞ্জু বেগম

স্বামীঃ মৃতঃসেলিম খা

২৩

ইন্দ্রপাশা

 

৩৩১

০৩ নং

মোসাঃবকুল বেগম

স্বামীঃ মৃতঃ ইদ্রিস ব্যাপারী

৩১

ইন্দ্রপাশা

 

৩৩২

০৩ নং

অরুনা রানী

স্বামীঃ মৃতঃ রতন মিস্ত্রী

৪৮

ইন্দ্রপাশা

 

৩৩৩

০৩ নং

মোসাঃহেনারা বেগম

স্বামীঃ মৃতঃ বাচ্চু ব্যাপারী

৩৫

ইন্দ্রপাশা

 

৩৩৪

০৩ নং

মোসাঃ ফরিদা বেগম

স্বামীঃ মৃতঃ মোশারফ হাং

৪৬

ইন্দ্রপাশা

 

৩৩৫

০৩ নং

নুরভানু বেগম

স্বামীঃ মৃতঃসুলতান খা

৪৬

ইন্দ্রপাশা

 

৩৩৬

০৩ নং

আমেনা

স্বামীঃ মৃতঃ লালূ হাং

 

ইন্দ্রপাশা

 

৩৩৭

০৪ নং

মোসাঃরিজিয়া বেগম

স্বামীঃ মৃতঃআইয়ূব আলী

 

বাদুরতলা

 

৩৩৮

০৪ নং

মোসাঃ লালবরু বেগম

স্বামীঃ মৃতঃআকুববর

 

বাদুরতলা

 

৩৩৯

০৪ নং

মোসাঃআমিরন

স্বামীঃ মৃতঃ আলতাপ

 

মঠবাড়ী

 

৩৪০

০৪ নং

মোসাঃমনোয়ারা

স্বামীঃ মৃতঃ আনছার

 

মঠবাড়ী

 

৩৪১

০৪ নং

 মোসাঃ আছুরা বেগম

স্বামীঃ মৃতঃ এসকেন্দার

 

মঠবাড়ী

 

৩৪২

০৪ নং

মোসাঃ নুরী বেগম

স্বামীঃ মৃতঃগহুর উদ্দিন

 

বাদুরতলা

 

৩৪৩

০৪ নং

মোসাঃ হালিমা

স্বামীঃ মৃতঃ রত্তন খা

 

বদরপুর

 

৩৪৪

০৫ নং

নুরী বিবি

স্বামীঃ মৃতঃ মাজেদ আলী

 

পূর্ব বাদুরতলা

 

৩৪৫

০৫ নং

আমেনা বেগম

স্বামীঃ মৃতঃ মোঃমাবুদ

 

পূর্ব বাদুরতলা

 

৩৪৬

০৫ নং

রাহিমা

স্বামীঃ মৃতঃ মোঃজলিল খা

 

পূর্ব বাদুরতলা

 

৩৪৭

০৫ নং

গোলেনুর

স্বামীঃ মৃতঃ মোঃইউসুফ সিং

 

পূর্ব বাদুরতলা

 

৩৪৮

০৫ নং

সূর্যবানু

স্বামীঃ মৃতঃ মোঃআশ্রাফ আলী

 

পশ্চিম বাদুরতলা

 

৩৪৯

০৫ নং

মরিয়ম বিবি

স্বামীঃ মৃতঃ মগরব আলী

 

পশ্চিম বাদুরতলা

 

৩৫০

০৫ নং

আমেনা বেগম

স্বামীঃ মৃতঃ মস্তফা মোল্লা

 

পশ্চিম বাদুরতলা

 

চলমান পতা-১১

 

 

 

 

 

উপজেলা-রাজাপুর, জেলা-ঝালকাঠী।

ইউনিয়নের নামঃ মঠবাড়ী

 

ক্রমিক নং

ওয়ার্ড নং

বিধবা/স্বামী পরিত্যাক্তার নাম

পিতা/স্বামীর নাম

বয়স

ঠিকানা

মন্তব্য

 

০৬ নং

সাহিদা বেগম

স্বামীঃ মৃতঃইয়াছিন খলিফা

১/৩/৮৪

উত্তর সাউথপুর

 

 

০৬ নং

মোসাঃ সোনাবান বিবি

স্বামীঃ মৃতঃসামশের আলী

৩/২/৫৬

উত্তর সাউথপুর

 

 

০৬ নং

মোসাঃরোকেয়া বেগম

স্বামীঃ মৃতঃএসাহাক আলী

২/৩/৫৮

উত্তর সাউথপুর

 

 

০৬ নং

মোসাঃ আছিয়া বেগম

স্বামীঃ মৃতঃমোফাজ্জেল হোসেন

১/১২/৬৮

দক্ষিণ সাউথপুর

 

 

০৬ নং

মোসাঃসুপিয়া বেগম

স্বামীঃ মৃতঃ আলি আজিম

৩/৪/৬২

দক্ষিণ সাউথপুর

 

 

০৬ নং

মোসাঃ রিজিয়া বেগম

স্বামীঃ মৃতঃ মোকলেচ খা

৬/৭/৬৩

বদনীকাঠী

 

 

০৬ নং

নাছিমা বেগম

পিতাঃ মোনাছেব সিকদার

১/১/৭৩

বদনীকাঠী

 

 

০৭ নং

মমতাজ

পিতাঃ মজিদ ব্যাপারী

২৫

ডহরশংকর

স্বামী পরিত্যাক্তা

 

০৭ নং

নুরজাহান

স্বামীঃ মৃতঃশাহজাহান

৬১

ডহরশংকর

 

 

০৭ নং

ফুল সোনা

পিং মৃতঃকালু খা

২৮

ডহরশংকর

 

 

০৭ নং

দেলোয়ারা বেগম

স্বামীঃ মৃতঃ গোলফুক্কর খা

৪৮

ডহরশংকর

 

 

০৭ নং

জোসনা

কাজল রায়

৩০

ডহরশংকর

স্বামী পরিত্যাক্তা

 

০৭ নং

রিজিয়া বেগম

স্বামীঃ মৃতঃমকবুল গাজী

৪২

ডহরশংকর

 

 

০৭ নং

সোনাবান বিবি

স্বামীঃ মৃতঃ আহম্মদ খা

৪৮

ডহরশংকর

 

 

০৮ নং

 মোসাঃরশোনা

স্বামীঃ মৃতঃ তোফেজ উদ্দিন

 

পুখরীজানা

 

 

০৮ নং

মোসাঃনাছিমা

মোঃশাজাহান খা

 

ডহরশংকর

স্বামী পরিত্যাক্তা

 

০৮ নং

মোসাঃচানবরু

স্বামীঃ মৃতঃ রত্তন খা

 

ডহরশংকর

 

 

০৮ নং

মোসাঃরাহিলা

মোঃআতাহার হাং

 

ডহরশংকর

স্বামী পরিত্যাক্তা

 

০৮ নং

মোসাঃ মর্জিনা

পিতাঃমৃতঃ হযরত আলী খা

 

ডহরশংকর

স্বামী পরিত্যাক্তা

 

০৮ নং

মোসাঃতাছলিমা

স্বামীঃ মৃতঃছোবাহান

 

ডহরশংকর

 

 

০৮ নং

 

 

 

ডহরশংকর

 

 

০৯ নং

রওশনারা

স্বামীঃ মৃতঃমোকসেদ গাজী

৫/৫/৬৭

মানকী

 

 

০৯ নং

পারুল

স্বামীঃ মৃতঃ হাফেজ উদ্দিন হাং

১০/১০/৬৭

মানকী

 

 

০৯ নং

মিনারা বেগম

স্বামীঃ মৃতঃ শাহেব আলী

 

সুন্দর

 

 

০৯ নং

দেলোয়ারা

স্বামীঃ মৃতঃ আউয়াল হাং

১০/২/৬৮

উত্তর পুখরীজানা

স্বামী পরিত্যাক্তা

 

০৯ নং

সোনাবরু

স্বামীঃ মৃতঃ দেনসের আলী

১/১/৫২

উত্তর পুখরীজানা

 

 

০৯ নং

জামিনা খাতুন

স্বামীঃ মৃতঃ মোনছে আলী হাং

৫/৬/৪০

উত্তর পুখরীজানা

 

 

০৯ নং

হাকিমন

স্বামীঃ মৃতঃ জয়দর আলী হাং

১৩/৭/৪০

উত্তর পুখরীজানা